Behandelvormen

Psychoanalytische psychotherapie (PAPT)

Individuele PAPT is erop gericht om inzicht te verkrijgen waarom iemand steevast vastloopt in meerdere gebieden in het leven. Het doel is om meer inzicht te krijgen in uw binnenwereld (gevoelens, verlangens, fantasieën en gedachten) en hetgeen dat zich onbewust afspeelt bewust te maken.  Uiteindelijk zal er door meer begrijpen, meer observerend vermogen en meer doorleving ook een klachtenvermindering optreden en kan iemand meer sturing gaan ervaren over zijn of haar leven. Een PAPT bestrijkt doorgaans 1 tot 3 jaar in een frequentie van één of twee zittingen per week. Dat kan face-to-face maar ook door middel van ‘bankliggen’ (de therapeut zit achter u, u ligt zelf op de sofa).

Mentalisatie bevorderende therapie (MBT) 

MBT is erop gericht dat u meer zicht krijgt op uw eigen gevoelens, gedachten, wensen en verlangens én op die van anderen. Doordat u uw eigen acties en gevoelens en die van anderen beter gaat begrijpen ontstaat er ruimte voor meer begrip en acceptatie over wie u bent en gaat u de beweegredenen van een ander beter begrijpen. Dit leidt vaak tot verbetering en meer stabiliteit van uw relatie tot uzelf en tot anderen. Het accent binnen de therapie ligt op het hier en nu. De duur van de behandeling kan variëren tussen 1 à 1,5 jaar (sessies van 45 minuten).

Dynamisch interpersoonlijke therapie (DIT)

DIT is een relatief nieuwe psychodynamische behandelvorm. Het is een behandeling waarin u als patiënt meer zicht krijgt op uw eigen gevoelens en hoe deze kunnen ontstaan en zich herhalen in relaties tot anderen. Doordat u beter gaat begrijpen hoe deze patronen zich herhalen en wat u hierin anders kan doen helpt dit u ervaren last en klachten verminderen. Wanneer het accent van uw klachten ligt op angst en stemmingsklachten is de duur van deze behandeling 16-wekelijkse sessies. Wanneer de oorsprong van uw klachten dieper in je persoonlijkheid geworteld is, beslaat deze DIT behandeling ongeveer een jaar, met 40-wekelijkse sessies.

 

Transference Focused Psychotherapy (TFP)

TFP is een behandelvorm die aanvankelijk ontwikkeld is ter behandeling van borderline-problematiek, maar tegenwoordig -wetenschappelijk bewezen- ingezet kan worden bij verscheidene persoonlijkheidsproblemen. De behandeling gebruikt de behandelrelatie tussen therapeut en patiënt bij uitstek. In de behandeling gaat u een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die u doorgaans hebt ook merkbaar worden binnen de therapeutische relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-)problemen die er buiten de therapie zijn. Verheldering, confrontatie en interpretatie spelen in de behandeling een grote rol.  Een TFP behandeling duurt doorgaans 1,5 tot 2 jaar en bestaat uit 2-wekelijkse sessies van 45 minuten.