Behandelaanbod

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij middels persoonlijke gesprekken op effectieve wijze psychisch problemen behandeld kunnen worden. Daarbij geldt altijd: een behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Soms kan het zo zijn -bij langbestaande en/of ernstige klachten of problemen – dat belangrijke effecten pas na een (paar) jaar behaald worden.

Doel van een psychotherapie kan zijn dat er vermindering van klachten is, dan wel bepaalde klachten of gevoelens beter gehanteerd kunnen worden. Daarbij is een psychotherapie altijd een belangrijke samenwerking tussen patiënt en psychotherapeut. Het vereist inzet van een patiënt en deskundigheid van de psychotherapeut.  Psychotherapie is geen gemakkelijk proces voor een patiënt; het is hard werken aan de hand van ups-en-downs en soms moet men gevoelens die men lange tijd vermeden heeft aangaan. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de patiënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de patiënt de problemen beter leert hanteren en zich beter kan ontplooien op bepaalde levensgebieden. .

Psychodynamische psychotherapie?

In mijn praktijk hanteer ik verscheidene vormen van psychodynamische psychotherapie, zowel de  steungevende als inzichtgevende therapieën. Daarbij is er een frequentie van maximaal 2 maal per week. Ik verzorg geen psychoanalyses, maar ‘bankliggen’ behoort tot de mogelijkheden indien dit beter aansluit bij u dan een face-to-face behandeling. Daarnaast ben ik geschoold in en beheers ik EMDR als basistechniek. Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling beter aansluit bij de problematiek, dan stel ik dit voor en zorg ik indien nodig voor advies. Psychodynamische psychotherapieën zijn afdoende wetenschappelijk onderzocht en zijn werkzaam gebleken bij verschillende problematieken, zoals blijkt uit de factsheet van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

 

Factsheet psychodynamische psychotherapie NVP

 

Psychodynamische psychotherapieën- ook aangeduid als psychoanalytische psychotherapie- gaan ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van de psychodynamische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

De afspraken vinden doorgaans eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats en duren 45 minuten. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook één of meerdere jaren in beslag nemen.

Verschillende behandelvormen