Kosten & vergoeding

Vergoede Zorg

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts, en er een diagnose gesteld kan worden. U betaalt alleen het eigen risico, zoals dat op dat moment geldt. Om voor vergoeding van geleverde zorg door een verzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van een huisarts nodig. Die verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt elders op mijn pagina hierover informatie vinden (aanmelding, download informatie verwijzer).

Vanaf 2022 gebruiken de zorgverzekeraars als vergoedingssysteem het Zorg Prestatie Model (ZPM). In het ZPM is de diagnose niet langer leidend, maar de zorgzwaarte die van uw klachten uitgaat. Het tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en is gebaseerd op de geleverde zorg (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of intercollegiaal overleg) en de duur van de sessie, het beroep van de behandelaar en de setting waarin de behandeling heeft plaatsgevonden. Mijn praktijk valt onder het beroep ‘Psychotherapeut’, binnen de ambulante zorg, en is passend bij Kwaliteitsstatuut sectie II. Voor meer informatie download hier:

Patiëntfolder Zorgprestatiemodel

Contracten

Ik heb contracten met het overgrote deel van de verzekeraars afgesloten voor 2022 en 2023. Of er nog ruimte is voor behandeling hangt ook af van het budget dat ik als zorgverlener toegewezen krijg door uw verzekeraar. Mocht dit tot een mogelijk probleem leiden, dan zal ik dat bij aanmelding aangeven en is het zaak dat u van uw verzekeraar toestemming krijgt om bij mij in behandeling komen. Ieder jaar kunnen de contracten weer veranderen, waardoor het verstandig is om in geval van een eventuele overstap naar een andere verzekeraar samen goed te overleggen.

Hier vind u een lijst met verzekeraars waarmee een contract is afgesloten voor 2022 en 2023, voor specifieke vragen kunnen we altijd even overleggen na uw aanmelding via de site.

Lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars 2022

Lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

Zelfbetaalde zorg / OVP

In geval van zelfbetaalde zorg buiten de zorgverzekeraar om, hanteer ik een prijs van €105 euro per werkuur. Een reguliere sessie is één werkuur (45 minuten face-to-face tijd en 15 minuten rondom tijd).

Ook voor overige producten (OVP genoemd door de Nza) wordt een tarief van €105 per werkuur gehanteerd.

 

No Show

Ik houd mijzelf het recht voor om -in geval van niet-afmelden dan wel afmelden minder dan 24 uur voor uw afspraak – een tarief voor no-show bij u persoonlijk in rekening te brengen. Dit bedrag is niet te declareren bij uw verzekeraar! Het no-show tarief bedraagt 60€.